Klubový kodex

KLUBOVÝ KODEX FBŠ SLAVIA PLZEŇ
… aneb, SPOLEČNĚ NA VRCHOL (#togetherontop)

Jako jeden z největších florbalových klubů v České republice máme vytyčené své cíle, kterých bychom rádi v budoucnu dosáhli, ctíme určité hodnoty a zásady a máme pevně stanoveno, jakým směrem chceme klub vést. Na tomto odkazu Vám v krátkosti celý náš projekt představíme, abyste zejména Vy, naši trenéři, členové a rodiče, měli představu o tom, čeho chceme dosáhnout a táhli s námi za jeden provaz, tak pojďme do toho!

Naše zásady:

• Vychováváme úspěšné sportovce a silné osobnosti.
• Tvoříme skvělé zázemí pro rozvoj mladých sportovců.
• Zaměřujeme se na výchovu talentované mládeže.
• Hledíme na všestranný sportovní rozvoj a na růst osobnosti.
• Při výchově hráčů je vedeme ke zdravému životnímu stylu.
• Na mládežnických turnajích pro nás není důležitá výhra, ale radost ze hry.
• Tým vyhrává, tým prohrává, sám nikdy nevyhraješ.
• Dáváme si záležet na vzdělání našich trenérů, kteří se starají o Vaše děti.
• Rozvíjíme holky i kluky a máme ty nejvyšší sportovní ambice.
• Vždy a všude, přesně a včas, všichni pozdravit!
• Hledíme na všechny složky sportovního tréninku – trénink samotný, regenerace, strava a psychika.
• Náš klub tvoříme pro Vás, pro členy, rodiče a fanoušky, buďte s námi jeho plnohodnotnou součástí.

Naše hodnoty:

• radost
• přátelství
• vášeň
• zábava
• respekt
• fair-play

Náš fanoušek:

1. Bavte se s námi florbalem, je to hra, ne válka.
2. Nechte nás hrát, vždyť cílem není výhra, ale radost ze hry.
3. Jsme vaše děti! Fanděte slušně a pozitivně nás povzbuzujte.
4. Oceňujte nejen dovednosti a výkony, ale také snahu.
5. Neraďte nám, co máme na hřišti dělat, od toho máme trenéra.
6. Nenadávejte rozhodčímu, když udělá chybu. I on se učí a pomáhá nám růst.
7. Zatleskejte i soupeři, který se snažil a hrál fair-play.
8. Vytvořte nám příjemnou atmosféru, psychický tlak nás ubíjí.
9. Myslete na to, že v životě jde o víc než o florbal.
10. Nechoďte do haly v podnapilém stavu a fanděte v duchu fair-play.

Náš rodič:

1. Florbal je amatérský sport na vysoké výkonnostní úrovni, rodič pomáhá svým dětem k naplnění jejich snů a k jejich spokojenosti.
2. Dává přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji svých dětí před vlastními ambicemi, motivuje je.
3. Nekřičí na své děti během turnajů či zápasů, nesoudí je v autech po cestě z turnaje za výkony, děti se mají hrou hlavně bavit, ty nejlepší rady vždy dostanou od svého trenéra.
4. Dbá na správnou životosprávu svých dětí, velmi důležitá je také kompenzace a regenerace.
5. Nezasahuje do činnosti trenéra při tréninku či utkání, pokud má nějaké výhrady či dotazy, trenérů se ve vhodné chvíli zeptá.
6. Je trpělivý, pokud se mu něco nelíbí, komunikuje s námi.
7. Nenutí děti do sportovních výkonů proti jejich vůli, podporují je a jsou součástí „týmu“.
8. Oceňuje u dětí nejen dovednosti a výsledky, ale zejména snahu a odhodlání.
9. Zdůrazňuje svým dětem vliv poctivého tréninku na jejich budoucí výkony.
10. Edukuje své děti o klubové vizi a klubových hodnotách, zúčastňuje se klubových akcí a vede své děti ke správnému klubismu, zvyšuje zájem svých dětí o florbal, sám má pak zájem o zvýšení svých vědomostí o florbalu, zajímá se např. o pravidla nebo o principy florbalového tréninku.

Náš trenér:

1. Nechá děti rozhodovat samotné, podporuje jejich kreativitu, vášeň radost ze hry.
2. Dodržuje metodické zásady florbalu, je trpělivý v učení jednotlivých dovedností a dbá na zábavnou složku tréninku.
3. Pozitivně ovlivňuje své hráče či hráčky, motivuje je a nekřičí na ně! Je hlavně „přítelem a kamarádem“.
4. Je důsledný, poctivý a vždy přistupuje ke své činnosti zodpovědně.
5. Pracuje na sobě a vzdělává se.
6. Buduje tým a týmového ducha, organizuje a vede tréninkový proces přidělených družstev, připravuje si tréninky dopředu a dbá na variabilitu celého procesu, zároveň si vede docházku hráčů či hráček.
7. Nikdy se nad nikým nepovyšuje, je vždy správným příkladem pro své svěřence a snaží se dělat vše pro to, aby nevychovával pouze sportovce, ale také slušné lidi. 
8. RESPEKT. Odpovídá za otevřenou a férovou komunikaci s rodiči a svěřenci.
9. Rodiče, hráči a hráčky jsou jeden tým!
10. Podporuje svěřence, aby na sobě pracovali, je pro ně vzorem v životním stylu a vede je k němu.
11. Vystupuje tak, aby svým chováním a jednáním kladně reprezentoval a podporoval činnost a hodnoty FBŠ SLAVIA Plzeň, ctí zásady fair-play.
12. V mládežnických družstvech neupřednostňuje výsledky před přirozeným rozvojem, hráče a hráčky i rodiče vede ke klubismu a k dodržování klubových hodnot. Do hry zapojí všechny svěřence.
13. Sleduje studijní a pracovní výsledky svých hráčů či hráček, zajímá se o jejich osobní život a pravidelně komunikuje s rodiči.
14. Spolupracuje aktivně s ostatními trenéry mládežnických družstev, s vedením klubu a se šéftrenérem mládeže, se kterým konzultuje tréninkový proces.
15. Stará se o veškerou týmovou agendu a pravidelně o organizaci a fungování komunikuje se svými hráči či hráčkami (správa jejich profilů na webu, omlouvání z tréninků, kontrola soupisek, kontrola platby příspěvků, lékařských prohlídek, přihlašování na turnaje a soustředění, domlouvání dopravy na turnaje, zajišťování dresů, informace o klubových výhodách a slevách apod.)

Náš hráč/hráčka:

1. RESPEKT! Respektuje své spoluhráče, trenéry, ale i protihráče, rozhodčí a fanoušky.
2. Po zápase sportovně poděkuje fanouškům potleskem, během zápasu nikdy neřve na soupeře ani na rozhodčí.
3. Je pokorný, skromný a nesobecký, nepovyšuje se nad ostatní, přátelství a pohoda mezi spoluhráči je na prvním místě.
4. Je odhodlaný a snaživý, vydává ze sebe maximum při každém tréninku i utkání, nevypouští žádná cvičení ani střídání a správná dřina je pro něj radost.
5. Florbal je pro něj velká dřina, ale zároveň zábavavášeň a životní styl.
6. Ctí zásady fair-play, nepodvádí a nesimuluje, chce vyhrávat, ale na za každou cenu.
7. Je týmový, i když je skvělý individuálně, je si vědom toho, že bez svých spoluhráčů sám nic nedokáže.
8. Stará se o sebe, o své tělo a o svou životosprávu, ctí zásady čtyř složek sportovního tréninku – trénink, regenerace, strava, psychika.
9. Učení a škola patří ke sportu a pokud chci dělat florbal, musím se také učit, škola je před florbalem na prvním místě! Pokud pracuji a chci dělat florbal, musím být připraven, že mu chci dávat maximum a skloubit sportovní život s pracovním na základě domluvy s trenérem.
10. Vystupuje tak, aby svým chováním a jednáním kladně reprezentoval a podporoval činnost a hodnoty FBŠ SLAVIA Plzeň.